Intigritetspolicy

Freightnordic erkänner vikten och värdet av din integritet. Vi har utarbetat denna integritetsförklaring för att förklara vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och för vilka syften.

Vi har åtagit oss att samla in och använda sådana uppgifter rättvist och i enlighet med kraven i GDPR.

Vad vi samlar in

Vi kan samla in följande information:

Vad vi gör med den information vi samlar in

Vi kräver denna information för att förstå dina behov och ge dig en bättre service, särskilt av följande skäl:

Vi kommer inte att sälja, sprida eller hyra ut din personliga information till tredje part om vi inte har ditt tillstånd eller enligt lag är skyldiga att göra det. Vi kan använda din personliga information för att skicka reklaminformation om tredje parter som vi tycker att du kan hitta intressant om du berättar för oss att du önskar att detta ska hända.

Dina uppgifter, dina rättigheter

Du har rätt att invända mot hur vi behandlar din personliga information och du har rätt att glömmas. Du har också rätt att komma åt, korrigera, ibland radera och begränsa den personliga information vi använder. Dessutom har du rätt att klaga till oss och till dataskyddsregleraren.

Kontaktinformation visas här

helsingborg@freightnordic.com
Eller skriv till oss på Kullagatan 3, 252 20 Helsingborg
Informationskommissionär: ico.org.uk/global/contact-us

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. När du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ansvara för skyddet och integriteten för all information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser regleras inte av detta integritetsförklaring. Du bör vara försiktig och titta på integritetsförklaringen som gäller för webbplatsen i fråga.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Detta integritetsmeddelande uppdaterades i juni 2020. Detta integritetsmeddelande kan uppdateras regelbundet och utan föregående meddelande till dig för att återspegla förändringar i vår personliga informationspraxis. Vi kommer att publicera ett framträdande meddelande på relevanta webbplatser för att meddela dig om väsentliga förändringar i vårt integritetsmeddelande och ange högst upp i meddelandet när det senast uppdaterades. Om vi uppdaterar vårt integritetsmeddelande kan vi under vissa omständigheter söka ditt samtycke.

Se vår e-broschyr

Med en växande portfölj av högkvalitativa tjänster i Norden har vi erfarna specialister som kan hjälpa dig med alla dina behov.

Ladda ner vår broschyr